07/07/2020

Месец: февруари 2020

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТВОРЕНО ПИСМО НА СДРУЖЕНИЕ “СОЛИДАРНОСТ” ДО МЕДИИТЕ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ЗАКОННОСТТА В…