19/04/2021

Лични протестни действия срещу институции и ЧСИ

     Лични протестни действия срещу Президентство, Народно събрание, Министерски съвет, Висш съдебен съвет, Представителство, на ЕС и ЕК, Омбудсман, Министерство на правосъдието, Камара на частни съдебни изпълнители, Софийски районен съд, Софийски градски съд, Софийски апелативен съд, Върховен касационен съд, Съюза на юристите в България, Съюза на съдиите, Висш адвокатски съвет, както и кантори на частни съдебни изпълнители – Ренета Милчева, Георги Николов и Стоян Якимов, поради бездействието им, по отношение на извършване спрямо мен незаконни действия.

     Протеста е с основно искане да бъда приет незабавно под ръководителите на на посочените институции по-горе, както и предприемане на ефективни действия по отстраняване на допуснатите нарушения и недопускането им в бъдещо време, както и да бъдат осъществени срещи, които да бъдат публични, с присъствие и на други потърпевши граждани и фирми. Спрямо институциите, с които бъдат осъществени действия, както и предприети мерки, протестните действия ще бъдат прекратени.

     Начинът на провеждане ще се състои от индивидуална проява със залепване на афиши, уведомление, покани за доброволно изпълнение в замеряне на сградите, автомобилите, ръководителите на институциите и техните заместници с развалени хранителни продукти.

     Протеста ще се проведе от 14.12.2020г. до 14.01.2020г., всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. Мястото ще бъде на централните входове на посочените институции.


Вашият коментар