01/06/2020

Изказване в ЕП срещу произвола на банки и ЧСИ в България – 28.06.2018 г.

14 views

На Ивайло Илиев от ГД „Покана за доброволно изпълнение“ пред Комисията по петиции в Европейския парламент на 19.06.2018г.

Вашият коментар