01/06/2020

Изслушване изказванията пред КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ в ЕП на 19.06.2018 г.

12 views

Изслушване изказванията пред КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ в ЕП на 19.06.2018 г.