27/01/2021

Изслушване изказванията пред КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ в ЕП на 19.06.2018 г.

38 views

Изслушване изказванията пред КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ в ЕП на 19.06.2018 г.