В „Студио Хъ“ адв. Светла Миланова говори за проблемите с частните съдебни изпълнители.

4 views