Ето ви ОРИГИНАЛИТЕ на заповедите на съда и поканите на ЧСИ/ДСИ !!!!

Ако вашите не са попълнени на такива формуляри на пишеща машина или четливо на ръка са НЕИСТИНСКИ/ФАЛШИВИ. Това е документно и длъжностно престъпление спрямо вас.

Posted On :

Покана за доброволно изпълнение , оригинал!!!!

Ето ви ИСТИНСКАТА ПОКАНА утвърдена от Министерството на правосъдието ,която трябва да връчват и Частните и Държавните Съдебни Изпълнители! Всички други , които се различават дори с една запетайка от Прочети повече

Posted On :

УВЕДОМЛЕНИЕ до кмета на община Лом и РПУ – Лом

До Кмета на община Лом, РПУ- Лом, УВЕДОМЛЕНИЕ От инж. Ивайло Илиев, ЕГН: 600330**** 30.03.1960г., гр. Лом Адрес: България, гр. София, ул. „Пиротска“ №5, ет. 3, оф. 7 Телефон за Прочети повече

Posted On :

ДОПГ- Държавна организирана пресъпна група.

Изгледайте клипа и разберете за съществуването на държавна престъпна група, който е публикуван още преди една година на 14.02.20г. и изпратен до всички Европейски посолства, Европейската комисия, Европейския парламент и Прочети повече

Posted On :

Какво трябва да се иска от ЧСИ като копия

  Моля, изгледайте внимателно видеото и прочетете списъка за всички документи, които са необходими да вземете от частен съдебен изпълнител. Молба за образуване на изпълнителното дело, заедно с всички приложения. Прочети повече

Posted On :

В помощ на желаещите да се спасят

До всички съвестни граждани, предоставяме Ви следния списък със средства за кореспондиране и сигнализирне до всички важни организации и медии: Списък с наличните медиини организации(наименования, телефони и е-мейл адреси): БНТ Прочети повече

Posted On :

Какви са правата ми при връчването на документи от съда и ЧСИ!

из Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела) – България 1. Какво на практика означава правният термин „връчване на документи“? Защо има особени правила за „връчването на документи“? Връчването на Прочети повече

Posted On :

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждането по чл. 411, ал. 2 от ГПК

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждането по чл. 411, ал. 2 от ГПК ВАРИАНТ 1 ДО:                           СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД   по дело № 3…..7/ 20… г. Прочети повече

Posted On :

Писмо до Камарата на ЧСИ, относно достъпа на адвокатите до изпълнителни дела

СНЦ “ОСА” изпрати писмо до КЧСИ във връзка с достъпа на адвокатите до изпълнителните дела, както и многобройните проблеми, които адвокатите имат при представителство на клиентите си по изпълнителни дела. Прочети повече

Posted On :

Приемат наново образците на заповеди по чл. 410 ГПК

Министерството на правосъдието ще приеме наново старите образци на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), след като преди десетина дни Върховният административен съд (ВАС) окончателно Прочети повече

Posted On :

Последици от отмяната на образците на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК

1. Отмяна на текстове, утвърждаващи образци на заповед за изпълнение по чл. 410. Върховният административен съд окончателно потвърди отмяната на две разпоредби от Наредба № 6/20.02.2008г. Отменените текстове съдържат компетентността Прочети повече

Posted On :

Решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото „Miracle Europe Kft v. Hungary” (№ 57774/13) от 12 януари 2016 г.

February 27, 2016 Решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото „Miracle Europe Kft v. Hungary” (№ 57774/13) от 12 януари 2016 г.         Прочети повече

Posted On :

Възможно ли е обезпечение върху всички бъдещи вземания на залогодателя

I. Възможна ли е цесия на бъдещи права Поначало българският законодател се отнася резервирано към възможността за разпореждане с бъдещи вземания. В този смисъл преобладаващата съдебна практика не допуска да бъдат Прочети повече

Posted On :

Решение №306/22.10.2019 по дело №4482/2017

Анотация Въпрос За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. Прочети повече

Posted On :

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС (онлайн) Чрез този формуляр можете да подадете жалба относно нарушение на правото на ЕС от страна на държава членка. Моля, имайте Прочети повече

Posted On :

Формуляр за жалба във връзка с държавна помощ

Контрол на държавните помощи От тази страница можете да подадете жалба срещу предполагаема незаконна държавна помощ. Този формуляр е достъпен на 23 езика. Моля, използвайте падащото меню в горната дясна част Прочети повече

Posted On :