чт. дек. 5th, 2019

Архив – документи

По някои въпроси, касаещи претендирането на пропуснати ползи от незаконосъобразни действия или бездействия на органите по чл.1 от ЗОДОВ

Въпросът за пропуснатите ползи, свързани с незаконосъобразни действия и бездействия на административни органи, може да…