За какво се борим ?

Нашият съюз защитава, не само всички длъжници, а и тези, които стават жертви на измами, които се извършват с помощта на съдии, съдебни изпълнители и други представители на държавни органи Прочети повече

Posted On :

УВЕДОМЛЕНИЕ до кмета на община Лом и РПУ – Лом

До Кмета на община Лом, РПУ- Лом, УВЕДОМЛЕНИЕ От инж. Ивайло Илиев, ЕГН: 600330**** 30.03.1960г., гр. Лом Адрес: България, гр. София, ул. „Пиротска“ №5, ет. 3, оф. 7 Телефон за Прочети повече

Posted On :

Новите образци на заповеди за изпълнение вече са в Държавен вестник

Новите образци на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и на самите заповеди вече са факт. В Държавен вестник беше публикувана новата Наредба за утвърждаване на образци на заповед Прочети повече

Posted On :

Касационни основания и жалба по иск за нищожност на разпореждане по чл.270; ал.2 ГПК

ДО ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД чрез Софийски градски съд Гражданско отделение ІІ Б състав по въззивно гражданско дело № 13026 / 2019г.     Касационна жалба от Е…. И….. В……, с Прочети повече

Posted On :

Писмо до Камарата на ЧСИ, относно достъпа на адвокатите до изпълнителни дела

СНЦ “ОСА” изпрати писмо до КЧСИ във връзка с достъпа на адвокатите до изпълнителните дела, както и многобройните проблеми, които адвокатите имат при представителство на клиентите си по изпълнителни дела. Прочети повече

Posted On :

Приемат наново образците на заповеди по чл. 410 ГПК

Министерството на правосъдието ще приеме наново старите образци на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), след като преди десетина дни Върховният административен съд (ВАС) окончателно Прочети повече

Posted On :

Последици от отмяната на образците на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК

1. Отмяна на текстове, утвърждаващи образци на заповед за изпълнение по чл. 410. Върховният административен съд окончателно потвърди отмяната на две разпоредби от Наредба № 6/20.02.2008г. Отменените текстове съдържат компетентността Прочети повече

Posted On :

Решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото „Miracle Europe Kft v. Hungary” (№ 57774/13) от 12 януари 2016 г.

February 27, 2016 Решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото „Miracle Europe Kft v. Hungary” (№ 57774/13) от 12 януари 2016 г.         Прочети повече

Posted On :

Възможно ли е обезпечение върху всички бъдещи вземания на залогодателя

I. Възможна ли е цесия на бъдещи права Поначало българският законодател се отнася резервирано към възможността за разпореждане с бъдещи вземания. В този смисъл преобладаващата съдебна практика не допуска да бъдат Прочети повече

Posted On :

Решение №306/22.10.2019 по дело №4482/2017

Анотация Въпрос За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. Прочети повече

Posted On :

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС (онлайн) Чрез този формуляр можете да подадете жалба относно нарушение на правото на ЕС от страна на държава членка. Моля, имайте Прочети повече

Posted On :

Формуляр за жалба във връзка с държавна помощ

Контрол на държавните помощи От тази страница можете да подадете жалба срещу предполагаема незаконна държавна помощ. Този формуляр е достъпен на 23 езика. Моля, използвайте падащото меню в горната дясна част Прочети повече

Posted On :

Въпроси при вписване на искова молба в имотен регистър

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – доктор по гражданско и семейно право   Определение № 157/01.10.2019г. на ВКС   ВЪПРОСИ Необходимо ли е изрично разпореждане на съда за вписване на искова молба, Прочети повече

Posted On :

Неизпълнение на задължение от държава членка на ЕС – чл. 49; чл. 63 и чл. 267 от ДФЕС

Неизпълнение на задължение от държава членка на ЕС – чл. 49; чл. 63 и чл. 267 от ДФЕС     Решение на СЕС по чл.49 и 63 ДФЕС:     Прочети повече

Posted On :

ПРОГЛАСЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТ на лихварски договора за паричен заем

Определение №241/07.03.2017 по дело №3733/2016 на ВКС, ГК, IV г.о. относно: ПРОГЛАСЯВАНЕ ЗА НИЩОЖЕН договора за паричен заем като противоречащ на закона на основание чл.26, ал.1, пр.1 ЗЗД във връзка Прочети повече

Posted On :

Сигнал до ВКС за противоречива съдебна практика

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ   КОПИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЕВРОКОМИСАР ВЕРА ЙОУРОВА   КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ във вр. с Петиция 0036/2019г. във Прочети повече

Posted On :