13/05/2021

Блог

ЛИЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБИТАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА И ОПОРОЧАВАНЕ НА НАЧИНА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА „СЛУЧАЙНИЯ ПРИНЦИП” ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА СЪГЛАСНО ЧЛ.9 АЛ.1 ОТ ЗСВ

ЛИЧНО СТАНОВИЩЕ Относно: ПРОБИТАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА И ОПОРОЧАВАНЕ НА НАЧИНА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА „СЛУЧАЙНИЯ ПРИНЦИП”…