ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските институции

ДО: Президента на Република България Г-н Румен Радев         ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските институции от Димитър Панайотов като член на Управителния съвет на Сдружение Прочети повече

Posted On :

НАБОЛЕЛИ въпроси, с които се обръщаме към институциите

ДО: Главния прокурор Председателя на СРС Председателя на СГС Председателя на ВКС Представляващия ВСС Главен съдебен инспектор към ВСС Президента на Република България Министъра на правосъдието Омбудсмана на Република България Прочети повече

Posted On :

Позора на българския съд е в издаване на определения, разпореждания и съобщения към ДЛЪЖНИЦИТЕ!

Съда се подиграва с правата ни за информираност в процеса, като пише актове, които нямат нишо общо с изискванията на заккона и морала, дори и в съобщения ни информира, че Прочети повече

Posted On :

Програма на мисията от ЕП – Ком. по петиции за България 24-26 февруари 2020 г.

СРЕЩА С ПЕТИЦИОНЕРИТЕ!!! Бюрото на Европейския парламент в България (адрес: ул. Георги С. Раковски 124, София) 24 февруари 2020 г. от 17:15 – 20:00 – Място: Бюро на Европейския парламент Прочети повече

Posted On :

СТАНОВИЩЕ ПО ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 410 ГПК

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ     КОПИЕ ДО: Комисия по жалбите на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ на основание на Прочети повече

Posted On :

Молба до Председателя на Комисията по Петиции към ЕП

Молба до Председателя на Комисията по Петиции към ЕП – Долорес Монсерат   МОЛБА от Сдружение на пототърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система „СОЛИДАРНОСТ“ с адрес за кореспонденция: Прочети повече

Posted On :

Обявление на покана за свикване на общо събрание на 20.11.2019 г. от 17:30 ч.

Обявление на покана за свикване на общо събрание на 20.11.2019 г. от 17:30 ч.   Управителният съвет на Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система – Солидарност / Прочети повече

Posted On :

Отправено питане до ВСС по ЗДОИ за унищожаване на дела в РС

до ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ   ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на достъп до обществена информация от Димитър Чавдаров Панайотов, Председател на ,,Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Прочети повече

Posted On :

Въпроси към Министерство на правосъдието за ЧСИ по ЗДОИ

до МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на достъп до обществена информация от Димитър Чавдаров Панайотов, Председател на ,,Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Прочети повече

Posted On :

ЖАЛБА / СИГНАЛ относно становище на ВКС и ИВСС

До: Главния прокурор До: Председателя на ВКС До: Председателя на Народното събрание До: Представляващия ВСС До: Председателя на ЕК До: Президента на Република България До: Омбудсмана на Република България До: Прочети повече

Posted On :

Питане по ЗДОИ до районните съдилища

до ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД  …….   ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на достъп до обществена информация от Димитър Панайотов – председател на ,,Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната Прочети повече

Posted On :

ТРЪГНА светкавично – УМИШЛЕНО унищожаване в районните съдилища на дела по Заповедното производство – чл. 410 и чл. 417 !!!

В момента в РС Варна се извършва изваждане от архива на съда на множество съдебни дела по Заповедно производство по ГПК, които се товарят на частен камион явно с цел Прочети повече

Posted On :

Запитване по ЗДОИ към всички окръжни и апелативни съдилища в България

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ………… ОКРЪЖЕН СЪД ………… КОПИЕ до Комисията по петиции към Европейския парламент Европейската комисия Европейския Омбудсман   ЗАЯВЛЕНИЕ  за предоставяне на достъп до обществена информация Прочети повече

Posted On :

Запитване по ЗДОИ към районните съдилища за отговор

ДО РАЙОНЕН СЪД  …………………. КОПИЕ до: Комисията по петиции към Европейския парламент Европейската комисия Европейския Омбудсман ЗАЯВЛЕНИЕ  за предоставяне на достъп до обществена информация   от Димитър Панайотов Председател на Прочети повече

Posted On :

Запитване по ЗДОИ към МП препратено към ВСС и подадено на районните съдилища

Запитване: т.6. КОЛКО са образуваните изпълнителни дела при Държавните Съдебни Изпълнители с изпълнително основание по чл. 417 и чл. 418 по ГПК от 2009г. до сега и тяхното разпределение по Прочети повече

Posted On :
Петиция за уеднаквяване на българското законодателство с ПЕС

Петиция – жалба до ЕК и ЕП по казуса с “Топлофикация” в Р. България

ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО ЕК ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ” ДО ОМБУДСМАН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   ЖАЛБА от адв. инж. Данчо Стоянов — Вp АҚ Сл. адрес : София, ул.”Верила” 1, Прочети повече

Posted On :