Покана за доброволно изпълнение , оригинал!!!!

Ето ви ИСТИНСКАТА ПОКАНА утвърдена от Министерството на правосъдието ,която трябва да връчват и Частните и Държавните Съдебни Изпълнители! Всички други , които се различават дори с една запетайка от Прочети повече

Posted On :

Касационни основания и жалба по иск за нищожност на разпореждане по чл.270; ал.2 ГПК

ДО ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД чрез Софийски градски съд Гражданско отделение ІІ Б състав по въззивно гражданско дело № 13026 / 2019г.     Касационна жалба от Е…. И….. В……, с Прочети повече

Posted On :

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждането по чл. 411, ал. 2 от ГПК

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждането по чл. 411, ал. 2 от ГПК ВАРИАНТ 1 ДО:                           СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД   по дело № 3…..7/ 20… г. Прочети повече

Posted On :

ПРОЕКТ за ПЕТИЦИЯ относно неспазване от страна на Р България на директивите и задължителните регламенти на ЕС

ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ От Димитър Панайотов председател на управителния съвет Сдружение “Солидарност” Сдружение на потърпевшите от частни съдебни изпълнители и съдебната система. С адрес за кореспонденция: Прочети повече

Posted On :

ПЕТИЦИЯ за нарушени права по връчване на документи от ЧСИ (образец / шаблон)

Образец на ПЕТИЦИЯ за нарушени права по връчване на документи от ЧСИ и неиздаване на актове от съда!!!   ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ   От …………………………………………………………………….……… с Прочети повече

Posted On :

Молба за издаване на копие от цялото дело

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..   М О Л Б А от…………………………………………………………………………………………………………………… / име, презиме, фамилия/ телефон: ……………………………………………….. ел.поща: ……………………………………….. В качеството ми на Прочети повече

Posted On :

Образец на ИСКАНЕ към съда

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА  …..  СЪСТАВ ………………………………..  РАЙОНЕН  СЪД Г-Н …………………………………..  ПО Ч.ГР.Д. № ………./20….Г. Копие до: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ………………….. РАЙОНЕН  СЪД Копие до: ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ Копие до: Прочети повече

Posted On :

Иск за нищожност на заповедта за назначаване на ЧСИ

ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО     М  О  Л  Б  А   От…………………………………………………………………………………….. с адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………….. Срещу: Заповед Правно основание: чл. 146,т. 1,т. 4, Прочети повече

Posted On :

Образци на документи

Тук ще бъдат публикувани образци на документи / форлаге, който може да ползувате за жалби, петиции и др. изготвени от нас Сдружение „Солидарност“   през м. Октомври 2018 г.:   Прочети повече

Posted On :