24/10/2020

Петиции и жалби

Петиция срещу произвола на частните съдебни изпълнители, срещу произвола на банките и на другите облагодетелствани лица по чл. 417 от българския Гражданско процесуален кодекс

Петиция срещу произвола на частните съдебни изпълнители, срещу произвола на банките и на другите облагодетелствани…