пн. май 20th, 2019

ТОП НОВИНИ

ОТ РЕДАКТОРА

АКТУАЛНО

По някои въпроси, касаещи претендирането на пропуснати ползи от незаконосъобразни действия или бездействия на органите по чл.1 от ЗОДОВ

Въпросът за пропуснатите ползи, свързани с незаконосъобразни действия и бездействия на административни органи, може да…