08/08/2020

ТОП НОВИНИ

ОТ РЕДАКТОРА

АКТУАЛНО

Потребителският кредит. Неравноправни клаузи, уговорени в договори за потребителски кредити. Преглед на съдебната практика.

Потребителският кредит. Неравноправни клаузи, уговорени в договори за потребителски кредити. Преглед на съдебната практика. Със…