24/10/2020

ТОП НОВИНИ

ОТ РЕДАКТОРА

АКТУАЛНО

Конкуренция между основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД – процесуалноправни и материалноправни въпроси

I. Съотношение между общо и специални основания за нищожност на договора. Нищожността на договора[1] представлява засягането…

ЦИТАТ: ЛОЗАН ПАНОВ

“В България сме изправени пред една система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси…