Отговор на жалба до ЕК по проблеми на българското законодателство

Уважаеми господине, Бих искал да Ви благодаря за имейла Ви от 02.02.18г., в който повдигате редица опасения над функционирането на правораздаването в България и на прилагането на ГПК, което смятате, Прочети повече

Posted On :

Индивидуална жалба до ЕК по проблеми на българското законодателство

Уважаеми господин Таваниер, Относно: моето оплакване до Генерална Дирекция „Правосъдие и Потребители” (реф. № CHAP (2017) 02745/31.08.2017); моите писма с дата 11.12.2017 и 19.12.17г; запитване за писмен отговор (реф. № Прочети повече

Posted On :