Обръщение към пострадалите от ЧСИ и съдебната система

     Прочетохте интересни статии, които ги няма на други места, нали така? Това е така, защото цялото общество се страхува “да тръгне” срещу съдебната система – освен нас! Освен Прочети повече

Posted On :

Запитване по ЗДОИ към районните съдилища за отговор

ДО РАЙОНЕН СЪД  …………………. КОПИЕ до: Комисията по петиции към Европейския парламент Европейската комисия Европейския Омбудсман ЗАЯВЛЕНИЕ  за предоставяне на достъп до обществена информация   от Димитър Панайотов Председател на Прочети повече

Posted On :

Запитване по ЗДОИ към МП препратено към ВСС и подадено на районните съдилища

Запитване: т.6. КОЛКО са образуваните изпълнителни дела при Държавните Съдебни Изпълнители с изпълнително основание по чл. 417 и чл. 418 по ГПК от 2009г. до сега и тяхното разпределение по Прочети повече

Posted On :
Category:

Държавните съдебни изпълнители – правна регламентация и роля

Конституцията на Република България поддържа разделението на властите в страната на законодателна, изпълнителна и съдебна. Всяка от тях самоорганизираща се, спрямо публичноправните императивни разпоредби на основния закон и охраняващи се Прочети повече

Posted On :

Инструкция №IЗ-849 от 14 май 2007 година за условията и реда, при който органите на МВР оказват съдействие на ЧСИ и ДСИ /приложения от 1 до 6/;

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-849 от 14.05.2007 г. за условията и реда, при които органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните Прочети повече

Posted On :