Category:

Адвокатурата „скочи“ срещу идея ЧСИ да събират доброволно малки дългове

Камарата на ЧСИ: Предложението ни е за процедура без принуда, безплатна за длъжниците. Изненадани сме от реакцията на Висшия адвокатски съвет Висшият адвокатски съвет (ВАдС) се противопостави на предложение съдебните Прочети повече

Posted On :
Category:

Осъдените кредитополучатели по извлечения от счетоводните книги на банка трябва да съдят държавата за вреди от нарушаване на правото на ЕС

Настоящата статия има за цел да представи на вниманието на всички кредитополучатели със сключени потребителски договори за кредит и солидарни длъжници (напр. поръчители, ипотекарни длъжници, залогодатели) Определение на Съда на Европейския съюз Прочети повече

Posted On :
Category:

Беззаконието в България | ЧСИ ви дерат, за да плащат на (някой в ) държавата да покрива престъпленията им

Частен съдебен изпълнител нарушава разпоредбата на чл. 494, ал. 2, изречение трето от Гражданския процесуален кодекс, като продължава принудителното изпълнение срещу недвижим имот, който по силата на закона е освободен Прочети повече

Posted On :