ДИРЕКТИВА 93/13/ЕИО НА СЪВЕТА от 5 април 1993 година

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори   ДИРЕКТИВА 93/13/ЕИО НА СЪВЕТА от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори   СЪВЕТЪТ НА Прочети повече

Posted On :