Наредбa № 2 от 06.02.2006 година за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители;

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   Обн. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат общите условия, минималната застрахователна сума, редът Прочети повече

Posted On :