Category:

Огласиха новите образци на заповеди за изпълнение след промените в ГПК

Министерството на правосъдието публикува проект за изцяло нова наредба Готови са новите образци на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и на самите заповеди. Те се наложи да бъдат Прочети повече

Posted On :
Category:

Приеха окончателно мащабни промени в заповедното производство

Потребителят ще може да спира заповедта по чл. 417 ГПК с обезпечение от до 1/3 от дълга или с доказателства за неправилното му изчисление Серия от промени в Гражданския процесуален Прочети повече

Posted On :
Category:

С доказателства за неправилно изчисление на дълга ще може да се спре заповедта по чл. 417 ГПК

Продажбата на несеквестируеми вещи, обезпечаващи дълга, ще чака една съдебна инстанция да се произнесе по заповедта Ако длъжникът представи писмени доказателства, че не дължи, или че сумата е неправилно изчислена, Прочети повече

Posted On :
Category:

ВКС: Ако длъжникът е оспорил вземането с иск, не е нужно и възражение срещу заповедта за изпълнение

Заповедно производство за сметка за вода за над 6500 лв. във Варна, последвано от искове и от длъжника, и от кредитора, предизвика казус, който се наложи да бъде разплетен от Прочети повече

Posted On :

Защитата на потребителите и заповедните производства през призмата на правото на ЕС

Предмет на настоящето изследване са същностните характеристики на правото на Европейския съюз и  практиката на Съда на Европейския съюз  по отношение на потребителската защита, регламентирана в Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните Прочети повече

Posted On :
Category:

ВСС направи заявка за реформа на заповедното производство

Вместо безсмислени европейски проекти беше предложено да се финансира проект за равномерно разпределение на най-масовите граждански дела Висшият съдебен съвет (ВСС) е на път да направи първа стъпка към реформата Прочети повече

Posted On :

ПЕТИЦИЯ – ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО И ПЕС

ДО ЕВРОПЕЙСКА  КОМИСИЯ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ Правосъдие и потребители ЧРЕЗ: комисар Вера Йоурова – комисар правосъдие, защита, на потребителите и равенство на половете в ЕС копие: Комисия по петиции към Европейския Прочети повече

Posted On :