Наредбa № 1 от 06.02.2006 година за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители;

НАРЕДБА № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., Прочети повече

Posted On :