13/05/2021

Лозан Панов

ЦИТАТ: ЛОЗАН ПАНОВ

“В България сме изправени пред една система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси…