Category:

Закона за събранията, митингите и манифестациите

ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г. Чл. 1. Този закон Прочети повече

Posted On :