Category:

АПЕЛ ЗА НЕЗАБАВНА ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ

От името на Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната система – „Солидарност“, български и много други европейски граждани и компании, ние апелираме за помощ и незабавна намеса. В продължение Прочети повече

Posted On :

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждането по чл. 411, ал. 2 от ГПК

МОЛБА за издаване на заверен препис от разпореждането по чл. 411, ал. 2 от ГПК ВАРИАНТ 1 ДО:                           СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД   по дело № 3…..7/ 20… г. Прочети повече

Posted On :

Молба за образуване на тълкувателно дело до ВКС

Молба от Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система – Солидарност / Сдружение “Солидарност” до Председателя на ВКС- Лозан Панов за образуване на тълкувателно дело във връзка с противоречивата съдебна практика относно издаването на Прочети повече

Posted On :

Молба за среща с г-н Лозан Панов

Здравейте изпращаме Ви информация относно новосформиралото ни се Сдружение, проблемите, до които се отнася и неговите задачи: 1. Да се даде гласност на това, че съдът и частните съдебни изпълнители Прочети повече

Posted On :

Молба за среща със съдия Белазелков

Здравейте, съдия Белазелков! Във връзка с проведената кратка среща пред Народния театър на 21.11.2018 г., Ви изпращаме информация относно новосформиралото ни се Сдружение, проблемите, до които се отнася и неговите Прочети повече

Posted On :

Молба с искане за среща с Омбудсмана на Република България

До Мая Манолова – Омбудсман на Република България   МОЛБА от Марио Виденов Живков, с ЕГН: ……………….., заместник-председател на “Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система-Солидарност” тел. за връзка: 0876671109; 0883737001 e-mail: sdsolidarnost@gmail.com; office@sd-solidarnost.com Прочети повече

Posted On :

Молба с искане за среща с председателстващият ВСС

До Боян Магдалинчев – председателстващ ВСС   МОЛБА   от Марио Виденов Живков, с ЕГН: ……………………………, заместник-председател на “Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система-Солидарност” тел. за връзка: 0876671109; 0883737001 e-mail: sdsolidarnost@gmail.com; office@sd-solidarnost.com   Прочети повече

Posted On :

Молба с искане за среща с председател на Комисията по правни въпроси към НС

Молба с искане за среща с Д. Кирилов – председател на Комисията по правни въпроси към Народното събрание До Д. Кирилов – председател на Комисията по правни въпроси към Народното събрание МОЛБА от Марио Виденов Прочети повече

Posted On :

Молба с искане за среща с председателя на ВКС

Молба с искане за среща с председателя на ВКС – Лозан Панов До Лозан Панов – председател на ВКС МОЛБА от Марио Виденов Живков, с ЕГН: …………………………., заместник-председател на “Сдружение на потърпевшите от частните Прочети повече

Posted On :

Молба за среща с председателя на КБККИПЕ към НС

Молба за среща с Борис Ячев – председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното събрание До Борис Ячев –председател на  Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и Прочети повече

Posted On :

Молба за издаване на копие от цялото дело

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..   М О Л Б А от…………………………………………………………………………………………………………………… / име, презиме, фамилия/ телефон: ……………………………………………….. ел.поща: ……………………………………….. В качеството ми на Прочети повече

Posted On :