Category:

И ЧСИ вече отговарят за вреди от надвзети дългове

Частните съдебни изпълнители (ЧСИ) вече носят отговорност за вреди, причинени от незаконосъобразно принудително изпълнение. Те вече може да бъдат наказвани при налагане на обезпечения, които надхвърлят няколко пъти дължимата сума по изпълнително Прочети повече

Posted On :