Category:

Противоречи на правото на Общността обявяването с обратно действие за нищожни на договори за кредит

Мнение на Генералния адвокат Евгени Танчев Противоречи на правото на Общността обявяването с обратно действие за нищожни на договори за кредит Генералният адвокат на Съда на Европейския съюз (СЕС) Евгени Танчев предлага Прочети повече

Posted On :