Емоционалното измерение на последиците от чл. 410 и чл. 417

593685 души. Това е броят на постъпилите дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК на български граждани с издадена заповед за изпълнение на изземане на парични суми, движимо Прочети повече

Posted On :
Category:

Следи ли съдът служебно за нищожност на сделки, свързани със спора

Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор, или следва да се произнесе по въпроса за нищожността Прочети повече

Posted On :

Конкуренция между основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД – процесуалноправни и материалноправни въпроси

I. Съотношение между общо и специални основания за нищожност на договора. Нищожността на договора[1] представлява засягането му от най-тежък порок, поради което той е напълно негоден да породи желаните от страните Прочети повече

Posted On :