ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 106 г/27.02.2017г. ОТМЕНЯЩО разпореждане на ЧСИ по чл. 417 от ГПК

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   № 106 гр.Сливен, 27.02.2017г. В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и седемнадесета Прочети повече

Posted On :

ЧАСТНА ЖАЛБА срещу Определение

По гр.д. № 8338/18г. / РЕШЕНО   ЧРЕЗ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ I-24 състав, ДО ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ КОПИЕ ДО: Европейската Комисия JUST-E2@ec.europa.eu , JUST-C1-POLICY@ec.europa.eu – Генерална Прочети повече

Posted On :