Category:

АПЕЛ ЗА НЕЗАБАВНА ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ

От името на Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната система – „Солидарност“, български и много други европейски граждани и компании, ние апелираме за помощ и незабавна намеса. В продължение Прочети повече

Posted On :

образец на ПЕТИЦИЯ относно нарушени основни права до ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ (ПОПЪЛНИ и ИЗПРАТИ)

ПЕТИЦИЯ относно нарушени основни права по чл. 6, чл. 13 от ЕКПЧС; чл. 47 от ХОПЕС и чл. 121, ал. 4 от КРБ! До Европейски Парламент / Комисия по петиции Прочети повече

Posted On :

ПЕТИЦИЯ до Президента на РБ; до Председателя на НС; до Гл. Прокурор; до Гл. Съдебен Инспектор; до Председателя на ВКС; до ВСС

*** До Президента на РБ До Председателя на НС До Гл. Прокурор До Гл. Съдебен Инспектор До Председателя на ВКС До ВСС   ПЕТИЦИЯ от Сдружение на потърпевшите от ЧСИ Прочети повече

Posted On :

ПЕТИЦИЯ за ОТЯМНА на Закона за ЧСИ до Премиерът Бойко Борисов

*** ДО: Министър-председателя на Република България   ПЕТИЦИЯ от Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и съдебната система „Солидарност“, с ЕИК: 205319885; и адрес: гр. София 1000, ул. „Пиротска“ № 5, Прочети повече

Posted On :

До Премиерът Бойко Борисов – ПЕТИЦИЯ за ОТМНА на Закона за ЧСИ!

ПЕТИЦИЯ към Премиерът Бойко Борисов за ОТМНА на Закона за ЧСИ – Сдружение “Солидарност” / отвори; попълни и подпиши!!!   ДО: Министър-председателя на Република България   ПЕТИЦИЯ от Сдружение на Прочети повече

Posted On :
Category:

Образец (предложение) за ЖАЛБА / ПЕТИЦИЯ / СИГНАЛ

ДО: Председателя на Европейската комисия Председателя на Европейския парламент Заместник-председателя на Европейския парламент госпожа Клара Добрев Европейския парламент по Петиция 0514/18г. Еврокомисар Вера Йоурова Европейска комисия за демокрация чрез право Прочети повече

Posted On :

ОТГОВОРИ по Сигнал / Жалба / Петиция подаден 16.03.2020 г.

Сигнал / Жалба / Петиция от Сдружение “Солидарност” / 16.03.2020 г.   Относно установяване на нарушения  и не прилагане на правото на ЕС умишлено от  националния съд  в  Република България в Прочети повече

Posted On :

ПЕТИЦИЯ за нарушени права по връчване на документи от ЧСИ (образец / шаблон)

Образец на ПЕТИЦИЯ за нарушени права по връчване на документи от ЧСИ и неиздаване на актове от съда!!!   ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ   От …………………………………………………………………….……… с Прочети повече

Posted On :

Жалба – допълнение към петиция 0063/17г. за противоречиви законови разпоредби

До Европейската Комисия JUST-E2@ec.europa.eu, JUST-C1-POLICY@ec.europa.eu SG-E1-CVM@ec.europa.eu    – Служба по Механизма за сътрудничество и проверка sg-courrier-de-la-commission@ec.europa.eu    – Служба за подкрепа на структурните реформи към ЕК vera-jourova-contact@ec.europa.eu   –  европейски комисар Прочети повече

Posted On :

Петиция от Ив. Илиев до ЕП относно постановление за отказ да се образува досъдебно производство

ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ От Ивайло Павлов Илиев, с ЕГН: 6003303249, лично и като управител на: „МЕТРОПОЛ-М“ ЕООД, „МЕТРОПОЛ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, „Р.Е.М. БИЛДИНГС“ ЕООД, „ЕЛИНА-63“ ООД, с Прочети повече

Posted On :

Петиция от Сдружението за противоречива съдебна практика

ПЕТИЦИЯ от „Сдружение на потърпевшите от частните съдени изпълнители и съдебната система – Солидарност“ с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Пиротска“ №5, ет. 3, оф. 7 телефон за връзка: Прочети повече

Posted On :

Петиция до ЕП с/у мародерствата на ЧСИ и съдилищата

ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ   П Е Т И Ц И Я   От „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“ с Прочети повече

Posted On :

Индивидуална петиция до комисията по петиции на ЕП

Индивидуална петиция № 0514/2018 до комисията по петиции на ЕП от Ивайло Павлов Илиев ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ П Е Т И Ц И Я с № 0514/2018 от Ивайло Павлов Прочети повече

Posted On :

Получен отговор от КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ във връзка с ПЕТИЦИЯ №0063/2017г.

Във връзка изслушван пред Комисията по петиции на Европейския парламент на 19.06.2018 г., попитахме Комисията какво е развитието по Петицията ни под номер 0063/2017г. и получихме следния отговор: “Уважаеми господине, Комисията Прочети повече

Posted On :

ПЕТИЦИЯ – ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО И ПЕС

ДО ЕВРОПЕЙСКА  КОМИСИЯ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ Правосъдие и потребители ЧРЕЗ: комисар Вера Йоурова – комисар правосъдие, защита, на потребителите и равенство на половете в ЕС копие: Комисия по петиции към Европейския Прочети повече

Posted On :