Запитване по ЗДОИ към всички окръжни и апелативни съдилища в България

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ………… ОКРЪЖЕН СЪД ………… КОПИЕ до Комисията по петиции към Европейския парламент Европейската комисия Европейския Омбудсман   ЗАЯВЛЕНИЕ  за предоставяне на достъп до обществена информация Прочети повече

Posted On :

Запитване по ЗДОИ към районните съдилища за отговор

ДО РАЙОНЕН СЪД  …………………. КОПИЕ до: Комисията по петиции към Европейския парламент Европейската комисия Европейския Омбудсман ЗАЯВЛЕНИЕ  за предоставяне на достъп до обществена информация   от Димитър Панайотов Председател на Прочети повече

Posted On :

Запитване по ЗДОИ към МП препратено към ВСС и подадено на районните съдилища

Запитване: т.6. КОЛКО са образуваните изпълнителни дела при Държавните Съдебни Изпълнители с изпълнително основание по чл. 417 и чл. 418 по ГПК от 2009г. до сега и тяхното разпределение по Прочети повече

Posted On :

Питане по ЗДОИ до ТЕОДОРА ТОЧКОВА – Главен съдебен инспектор

ДО ТЕОДОРА ТОЧКОВА – ГЛАВЕН СЪДЕБЕН ИНСПЕКТОР   ПИТАНЕ ПО ЗДОИ   от Марио Виденов Живков, с ЕГН: *************, заместник-председател на “Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система-Солидарност” Прочети повече

Posted On :