Наредбa № 3 от 11 декември 2007 година за реда на провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители;

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАРЕДБА № 3 от 11 декември 2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители (Обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г.) Раздел Прочети повече

Posted On :