Правилник за организацията и дейността на ОМБУДСМАНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА Приет с Решение на НС от 4.09.2012, обн., ДВ, бр. 71 от 18.09.2012 г., в сила от 18.09.2012 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. С Прочети повече

Posted On :