Category:

Осъдените кредитополучатели по извлечения от счетоводните книги на банка трябва да съдят държавата за вреди от нарушаване на правото на ЕС

Настоящата статия има за цел да представи на вниманието на всички кредитополучатели със сключени потребителски договори за кредит и солидарни длъжници (напр. поръчители, ипотекарни длъжници, залогодатели) Определение на Съда на Европейския съюз Прочети повече

Posted On :

Защитата на потребителите и заповедните производства през призмата на правото на ЕС

Предмет на настоящето изследване са същностните характеристики на правото на Европейския съюз и  практиката на Съда на Европейския съюз  по отношение на потребителската защита, регламентирана в Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните Прочети повече

Posted On :