Category:

Установителен иск

Видове искове – 3: установнтелен, осъдителен и конститутивен (по-подробно- виж в. 97). 1. Установнтелен иск (УИ) а)  определение: УИ е иск, чийто петитум се ограничава с искането да се разреши Прочети повече

Posted On :
Category:

Осъдителен иск (ОИ)

Определение – осъдителен е този иск, чийто петитум включва 2 искания: –  да се признае със СПН съществуването в полза на ищеца срещу ответника на изискуемо и ликвидно притезание; – Прочети повече

Posted On :
Category:

Несъответствието на ЗОДОВ с правото на ЕС

  ”Д-р Александър Корнезов е реферандер в Съда на ЕС. Гост-лектор по право на ЕС в университети в Кеймбридж, Единбург, католическия университет Льовен и СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор на Прочети повече

Posted On :
Category:

Несъответствието на ЗОДОВ с правото на ЕС

Александър Корнезов Д-р Александър Корнезов е реферандер в Съда на ЕС. Гост-лектор по право на ЕС в университети в Кеймбридж, Единбург, католическия университет Льовен и СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор Прочети повече

Posted On :