Category:

ВЪПРОСИ ЗА ТЪМНИТЕ СТАИ И ТЪМНИТЕ ДЕЛА НА СРС

Поради настъпващото в момента разследване на корупция в Българската Правосъдна система от Европейския парламент, и от Комисията LIBE, съкр. то  „Комисия на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни Прочети повече

Posted On :

Молба с искане за среща с председател на Комисията по правни въпроси към НС

Молба с искане за среща с Д. Кирилов – председател на Комисията по правни въпроси към Народното събрание До Д. Кирилов – председател на Комисията по правни въпроси към Народното събрание МОЛБА от Марио Виденов Прочети повече

Posted On :

Молба с искане за среща с председателя на ВКС

Молба с искане за среща с председателя на ВКС – Лозан Панов До Лозан Панов – председател на ВКС МОЛБА от Марио Виденов Живков, с ЕГН: …………………………., заместник-председател на “Сдружение на потърпевшите от частните Прочети повече

Posted On :

Молба за среща с председателя на КБККИПЕ към НС

Молба за среща с Борис Ячев – председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното събрание До Борис Ячев –председател на  Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и Прочети повече

Posted On :