ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители;

ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. Прочети повече

Posted On :