ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 106 г/27.02.2017г. ОТМЕНЯЩО разпореждане на ЧСИ по чл. 417 от ГПК

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   № 106 гр.Сливен, 27.02.2017г. В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и седемнадесета Прочети повече

Posted On :
Category:

Тaкова разпореждане е НИЩОЖНО и не поражда правни действия!

Какво означава да изтеглиш печеливш билет /РАЗПОРЕЖДАНЕ/ срещу ЧСИ ? Длъжниците трябва да са вписани в разпореждането на Районния съд по заповедното производство, както и кой е взискателя, за какви Прочети повече

Posted On :

Задължително РАЗПОРЕЖДАНЕ което всеки осъден по чл.417 трябва да е получил

Задължително РАЗПОРЕЖДАНЕ образец на което всеки осъден по чл.417 от Заповедното производство трябва да е получил и да има по делото!!!   Приложен образец на Софийски Районен Съд:     Прочети повече

Posted On :