Запитване по ЗДОИ към районните съдилища за отговор

ДО РАЙОНЕН СЪД  …………………. КОПИЕ до: Комисията по петиции към Европейския парламент Европейската комисия Европейския Омбудсман ЗАЯВЛЕНИЕ  за предоставяне на достъп до обществена информация   от Димитър Панайотов Председател на Прочети повече

Posted On :

Запитване по ЗДОИ към МП препратено към ВСС и подадено на районните съдилища

Запитване: т.6. КОЛКО са образуваните изпълнителни дела при Държавните Съдебни Изпълнители с изпълнително основание по чл. 417 и чл. 418 по ГПК от 2009г. до сега и тяхното разпределение по Прочети повече

Posted On :