Category:

Осъдителен иск (ОИ)

Определение – осъдителен е този иск, чийто петитум включва 2 искания: –  да се признае със СПН съществуването в полза на ищеца срещу ответника на изискуемо и ликвидно притезание; – Прочети повече

Posted On :

Решение № 198 от 18.01.2019 г. по т. д. № 193/2018 г.

Спорът е допускат до касация с Определение № 274 от 31.05.2018 г. по т. д. № 193/2018 г. докладвано от съдия Кристияна Генковска Анотация Въпрос Допустимо ли е предявеният осъдителен иск Прочети повече

Posted On :

Решение № 138 от 09.01.2019 г. по гр. д. № 36/2018 г.

докладвано от съдия Бранислава Павлова Анотация Въпрос Дали при извършването на делбата по реда на чл. 353 ГПК имотите следва да бъдат индивидуализирани с посочване на размера на припадащите им се идеални Прочети повече

Posted On :

Ново решение на ВКС: кредитополучателите не дължат заплащане на такси по неравноправни клаузи за „удължаване на падежа“

В настоящия текст представям на вниманието на всички кредитополучатели Решение № 345 от 09.01.2019 г. по търг. д. № 1768/2018 г., II т. о. на ВКС. В него съдът е направил Прочети повече

Posted On :

Справедливо решение №27/14.02.2018 г. относно отменено Постановление за разпределение на ЧСИ

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 27 гр. Пловдив, 14.02.2018 г.   Пловдивски Апелативен Съд – трети граждански състав в закрито заседание на четиринадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в състав Председател: Вера Иванова Членове:    Елена Арнаучкова Прочети повече

Posted On :

Справедливо РЕШЕНИЕ по гр. д. № 10267 на СГС относно погасителна давност

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № гр. София 11.10.2018 г. В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А   Софийският градски съд, първо гражданско отделение,  І-6 състав в публичното заседание на двадесет Прочети повече

Posted On :

Решение №120/08.07.2011 по дело №1123/2010 на ВКС, ТК, II т.о.

Производството е по чл. 290 от ГПК. Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на [фирма] –гр.С. срещу решение №566 от 17.06.2010 г.на Софийски апелативен съд постановено гр.д. №2661/2009 Прочети повече

Posted On :

Решение на съда (трети състав) – 16 юни 2016 г.

ECLI:EU:C:2016:448   РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 16 юни 2016 година „Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 805/2004 — Европейско изпълнително основание при Прочети повече

Posted On :