Наредбa № 6 от 30 май 2006 година за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на ЧСИ;

НАРЕДБА № 6 от 30 май 2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители (Обн., ДВ, бр. 47 Прочети повече

Posted On :