Category:

Изправени сме пред система, вербувала службите, медиите, икономиката, политиката и съда

ЛОЗАН ПАНОВ: ИЗПРАВЕНИ СМЕ ПРЕД СИСТЕМА, ВЕРБУВАЛА СЛУЖБИТЕ, МЕДИИТЕ, ИКОНОМИКАТА, ПОЛИТИКАТА И СЪДА Публикуваме речта на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, произнесена пред международна конференция на Европейски магистрати Прочети повече

Posted On :

Решение на съда (трети състав) – 16 юни 2016 г.

ECLI:EU:C:2016:448   РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 16 юни 2016 година „Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 805/2004 — Европейско изпълнително основание при Прочети повече

Posted On :