Category:

Мониторингът за сътрудничество и проверка – приказка за (не)успеха

В последния доклад за напредъка на България в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП или т.нар. CVM – Cooperation and Verification Mechanism), публикуван на 13-и ноември, Европейската комисия посочва “Комисията Прочети повече

Posted On :