Category:

Да се коригира тарифата на ЧСИ и да обърнем поглед към колекторите

Очаквано всички предложения за изменения в ГПК бяха подкрепени единодушно от депутатите на първо четене Министерството на правосъдието да коригира тарифната си политика по отношение на таксите на частните съдебни Прочети повече

Posted On :

ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители;

ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. Прочети повече

Posted On :