НАРЕДБА № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители;

НАРЕДБА № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 17 от 6.03.2015 г. Глава Прочети повече

Posted On :