Category:

Въззивът по частни жалби е пълен, съдът не е ограничен от посоченото в тях

Страната може ефективно да защити правото си и с бланкетната жалба, обясняват Гражданската и Търговската колегии на ВКС Относими разпоредби в ГПК Чл. 269 Въззивният съд се произнася служебно по валидността Прочети повече

Posted On :

ЧАСТНА ЖАЛБА срещу Определение

По гр.д. № 8338/18г. / РЕШЕНО   ЧРЕЗ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ I-24 състав, ДО ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ КОПИЕ ДО: Европейската Комисия JUST-E2@ec.europa.eu , JUST-C1-POLICY@ec.europa.eu – Генерална Прочети повече

Posted On :