22/10/2020

POPULI

ГПК POPULI

Някои от промените са нелогични и с обратен ефект на търсения Обществената чувствителност се обостря…